top of page

Informació sobre Protecció de Datos (2ª capa)

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Identitat: CARTONAJES GABARRON, S.A.

CIF: A 08857559

Adreça Postal:: C/ Emporda, nau 3 - Pol. Ind. Congost. 08400 Granollers (Barcelona)

Telèfon: 93-8496361

E-Mail: rgpd@cartronatgesgabarron.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Finalitat 1 : Mantenir la nostra agenda de contactes,
 
a) Com a persona de contacte per mantenir relacions amb l’entitat jurídica u organització a la que vosté presta els seus serveis.
b) Com a interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres consultant-nos o solicitant-nos alguna informació, per poder aténdre’l.
c) Com a persona de contacte per mantenir relacions directament.
 
Finalitat 2: L’enviament de comunicacions comercials, inclós per correu electrònic  i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, sobre els nostres productes i serveis, així com informació sobre events i aconteixements, en el cas que se li hagués sol.licitat la seva autorització i ens l’haguès concedit.
 

Per quant de temps conservarem les seves dades?


Les dades personals proporcionades es conservaràn a la finalitat 1:
 
a) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per mantenir relacions amb l’entitat jurídica u organització en la que vosté presta els seus serveis, es conservaràn mentrestant es mantingui la nostra relació amb aquesta entitat jurídica u organització, i fora de perill els terminis legals per les responsabilitats legals que poguessin derivar-se de la relació amb l’entitat jurídica u organització.
 
b) En cas d’interessat posat en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos desprès d’atendre el seu requeriment, per si es produïssin per la seva part comunicacions posteriors en referència a aquesta consulta o requeriment d’informació.
c) En cas de persona de contacte per mantenir relacions directament, es conservaràn mentrestant es mantengui la relació i fora de perill els terminis legals de conservació.
 
A la finalitat 2 d’enviament de comunicacions comercials, conservarem les seves dades mentrestant no ens faci arribar la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.
 
Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

 

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades a la finalitat 1 de manteniment d’agenda de contactes és:
 
a) En cas de tractar-se d’una persona de contacte, per mantenir relacions amb l’entitat jurídica u organització a la que vosté presta els seus serveis, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord a l’establert a l’art. 6.1.f del RGPD.
b) En cas de interessat posat en contacte amb nosaltres, la base legal és l’obtenció des seu consentiment.
c) En cas de persona de contacte per mantenir relacions directament, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord a l’establert a l’art. 6.1.f del RGPD.
 
A la finalitat 2 d’enviament de comunicacions comercials, la base legal pel tractament de les seves dades és l’obtenció des seu consentiment.

 

A quins destinataris es comunicaràn les seves dades?

Durant el període de duració del tractament, CARTONAJES GABARRON, S.A. no comunicarà les seves dades a tercers.
 
A CARTONAJES GABARRON, S.A. contarem amb la col.laboració de tercers prestadors de serveis que a cada cas haguem pogut contractar i que, per la prestació d’aquest servei, pugui ser necessari que tinguin accès a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaràn amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia suscripció d’un contracte de protecció de dades en les que exigim, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei.
 
A CARTONAJES GABARRON, S.A. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar cumpliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CARTONAJES GABARRON, S.A. estem tractant dades personals que li concerneixen o no.
 
Aixímateix, té:
Dret a sol.licitar l’accès a les seves dades personals.
Dret a sol.licitar la seva rectificació.
Dret a sol.licitar la seva supresió.
Dret a sol.licitar la limitació des seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació.
Dret a oposar-se a ser objecte de decisioes individuals automatitzades
 
Per exercir els seus drets, pot dirigir un escrit adjuntant còpia des seu DNI a:

 

CARTONAJES GABARRON, S.A.

Exercici drets protecció de dades

C/ Empordà, Nau 3
Pol. Ind. Congost
08400-GRANOLLERS

 

o bé enviar un email a: gabarron@cartronatgesgabarron.com

Aixímateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) per obtenir informació adicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

bottom of page